تنها بعد از بستری شدن مادرش به دلیل بیماری بود که نژدای اکنون ۴۲ ساله توانست از خانه اش در روستای آرفینسکی خارج شود.

این مادر و دختر روسی بعد از بازنشستگی تاتیانا به شدت منزوی و خانه نشین شده و هر گونه کمکی از همسایه ها و مقامات رسمی محلی را رد کرده بودند. وقتی مادر بیمار شد، نژدا برای درمان او به مقامات محلی مراجعه کرده و از ماجرای ۲۶ سال اسارت خود در خانه پرده برداشت.

او به مقامات گفت که خانه آن ها پر از موش و گربه بوده و همراه با مادرش در یک رختخواب می خوابیده است

رسانه های محلی ادعا می کنند که این دختر روسی از سال ۲۰۰۶ حمام نکرده و در تصاویر منتشر شده از او می توان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد.

آن ها ادعا کرده اند که نژدا دیوانه نیست. گفته می شود او هیچ اطلاعی از کارکرد دنیای بیرون از خانه اش ندارد نژدا اکنون ۴۲ ساله است.